ZAWODY REGIONALNE - Rabka Polczakówka

niedziela, 24 Luty, 2019
Szkoła Narciarska LIDER posiada licnecje A+B Polskiego Związku Narciarskiego co uprawnia ja do organizacji (poza kursami kadrowymi) zawodów i egzaminów regionalnych. 
 
Zawody są rozgrywane w slalomie gigancie i są przepustką do kolejnych etapów wyszkolenia.
 • Zawody odbędą się w piątek 24.02.2019 o godz. ...... na stoku narciarskim Polczakówka w Rabce lub Kaniówka w Białce.
 • Zgłoszenia wg formularza na www. oraz na stoku w dniu zawodów.
 • Odbiór numerów startowych w biurze zawodów od godz. ............ 
 • Oglądanie trasy od..........
 • Start planowany na godz. ...............
Wszelkie pozostałe informacje można znaleźć w regulaminie. W razie dodatkowych pytań prosimy o mail: lider@narty.edu.pl
 
Zapisy na zawody prowadzone są TYLKO poprzez formularz zgłoszeniowy. Formularz będzie otwarty w tym w poniedziałek. 

Osoby, które zgłoszą się poprzez formularz zostaną rozlosowane. 

Jest również możliwość zgłoszenia się w dniu zawodów, ale w tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń i osoby te będą dopisane na końcu listy startowej.

Opłata startowa 50 zł pobierana jest TYLKO w dniu zawodów przy odbiorze numeru startowego.

 
 
 

          FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY               Aktualna lista zgłoszonych   

 

 

    

 

Zawody Regionalne SITN-PZN

Regulamin Informacje organizacyjne:

 • Zawody odbędą się w sobotę 24.02.2019 na stoku narciarskim Polczakówka w Rabce.
 • Zgłoszenia wg formularza na www. oraz na stoku w dniu zawodów.
 • Odbiór numerów startowych w biurze zawodów od godz. .............
 • Oglądanie trasy od ................
 • Start planowany na godz. ..................
 • Opłata startowa 50 zł płatna w dniu zawodów przy odbiorze numerów startowych. Biuro zawodów będzie mieścić w barze przy wyciągu. Osoby, które chcą kupić index obowiązkowo musza posiadać zdjęcie.
 1. CEL: Przeprowadzenie sprawdzianu kwalifikującego do kursu na stopień INSTRUKTORA SITN - POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN:  Podnoszenie kwalifikacji narciarskich kadry instruktorskiej PZN.
 2. ORGANIZATOR: Organizatorem REGIONALNYCH ZAWODÓW SITN-PZN jest Szkoła Narciarska Iub grupa Szkół, która uzyska zgodę SITN.
 3. TERMIN, MIEJSCE, ZGŁOSZENIA: Termin i miejsce zawodów podane będą w przedsezonowym KOMUNIKACIE rozsyłanym do członków SITN oraz w internecie na stronie Stowarzyszenia. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do Organizatora. W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię oraz adres zamieszkania. Zgłoszenia TYLKO poprzez formularz na stronie Organizatora.
 4. UCZESTNICTWO: Kandydat do kursu kwalifikacyjnego, DEMONSTRATOR, kandydat do stopnia POMOCNIKA INSTRUKTORA, POMOCNIK i INSTRUKTOR PZN.
 5. PROGRAM ZAWODÓW: Zawody odbywają się w slalomie gigancie w jednym przejeździe. Slalom gigant przeprowadzany jest w oparciu o NRS (z wyłączeniem ilości przejazdów). Czas wzorcowy (obliczeniowy) ustala się wg. zasad podanych w Wytycznych Szkolenia
 6. PODZIAŁ UCZESTNIKÓW NA GRUPY: Zawody rozgrywane są w 2 grupach: grupa kobiet i grupa mężczyzn.
 7. WARUNKI KWALIFIKACJI NA KURS INSTRUKTORA SITN - POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN: Warunkiem zakwalifikowania się absolwenta kursu kwalifikacyjnego na KURS POMOCNIKA INSTRUKTORA jest uzyskanie czasu przejazdu slalomu giganta nie gorszego niż 120% czasu obliczeniowego, ustalonego przez osoby posiadający aktualny współczynnik (zgodnie z zasadami ogólnymi dot. wszystkich kursów). DIa kobiet stosuje się przelicznik czasowy, zgodny z zasadami ogólnymi jak wyżej. Uzyskanie w przeliczeniu na punkty wyniku równego lub lepszego od 8 pkt. (zgodnie z zasadami ogólnymi dot. wszystkich kursów) upoważnia do przystąpienia bezpośrednio do kursu na stopień Pomocnika Instruktora bez zaliczania kursu kwalifikacyjnego. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania wyników zawodów do Biura SITN w Krakowie wg ustalonego wzoru.
 8. WARUNKI KWALIFIKACJI DO OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW INSTRUKTORÓW. Sześciu najlepszych Demonstratorów i Pomocników Instruktora (stażystów) w grupie kobiet i grupie mężczyzn.
 9. ZASADY FINANSOWANIA: Zawody finansowane są przez Organizatora. Opłata startowa wynosi 50 zł.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW: Organizator odpowiada za bezpieczeństwo podczas zawodów zgodnie z wymogami. Trasa zawodów musi być zabezpieczona poprzez wygrodzenie lub całkowite wyłączenie z ruchu dla innych narciarzy. Dotyczy to zwłaszcza rejonu startu i mety.