ZAWODY REGIONALNE

niedziela, 16 Grudzień, 2018
Zawody Regionalne 
 
ZAWODY REGIONALNE: 16.12.2018 -  Białka Kaniówka.
Formularz zgłoszeniowy => ZAPISY
 
Zapisy na zawody prowadzone są TYLKO poprzez formularz zgłoszeniowy.  Nie przyjmujemy zgłoszeń przez mail, telefon, SMS. 

Formularz będzie otwarty we wtorek lub w środę przed zawodami. Nie wiemy jakie bedą warunki a od tego zależy godzina startu. Na chwilę obecna nie przewidujemy odwołania zawodów.

START GODZINA 16:00. WYDAWANIE NUMERÓW OD GODZINY 15:00 DO 15:30.  W KARCZMIE U DZIUBASA

 
Szkoła Narciarska LIDER posiada licnecje A+B Polskiego Związku Narciarskiego co uprawnia ja do organizacji (poza kursami kadrowymi) zawodów i egzaminów regionalnych. 
 
Zawody są rozgrywane w slalomie gigancie i są przepustką do kolejnych etapów wyszkolenia.
 
 
Godziny startu i odbioru numerów startowych => regulamin 

Zgłoszenia poprzez  specjalny formularz => zapisy

http://narty.krakow.pl/zawo/zr/16-12-2018/zgloszenie.html

Zapisy na zawody prowadzone są TYLKO poprzez formularz zgłoszeniowy.  Nie przyjmujemy zgłoszeń przez mail, telefon, SMS. 

Osoby, które zgłoszą się poprzez formularz zostaną rozlosowane.

Jest również możliwość zgłoszenia się w dniu zawodów, ale w tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń i osoby te będą dopisane na końcu listy startowej.

Opłata startowa 50 zł pobierana jest TYLKO w dniu zawodów przy odbiorze numeru startowego.

Formularz będzie otwarty we wtorek lub w środę przed zawodami. Nie wiemy jakie bedą warunki a od tego zależy godzina startu. Na chwilę obecna nie przewidujemy odwołania zawodów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zawody Regionalne SITN-PZN

 

 • Regulamin Informacje organizacyjne: Zawody odbędą się  16 grudnia 2018
 • Zgłoszenia wg formularza na www. oraz na stoku w dniu zawodów. 
 • Start zawodników godz. 16:00
 • Oglądanie trasy o godz. 15:40 - 15:50
 • Odbiór numerów startowych w biurze zawodów od godz. 15:00 -15:30. Biuro zawodów w Karczmie u Dziubasa.
 • Opłata startowa 50 zł płatna w dniu zawodów przy odbiorze numerów startowych. Biuro zawodów będzie mieścić w barze przy wyciągu w karczmie regionalnej. Osoby, które chcą kupić index obowiązkowo musza posiadać zdjęcie.
 1. CEL: Przeprowadzenie sprawdzianu kwalifikującego do kursu na stopień INSTRUKTORA SITN - POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN: Przeprowadzenie eliminacji do Ogólnopolskich Zawodów Instruktorów dla DEMONSTRATORÓW I POMOCNIKÓW INSTRUKTORA. Podnoszenie kwalifikacji narciarskich kadry instruktorskiej PZN.
 2. ORGANIZATOR: Organizatorem REGIONALNYCH ZAWODÓW SITN-PZN jest Szkoła Narciarska Iub grupa Szkół, która uzyska zgodę SITN.
 3. TERMIN, MIEJSCE, ZGŁOSZENIA: Termin i miejsce zawodów podane będą w przedsezonowym KOMUNIKACIE rozsyłanym do członków SITN oraz w internecie na stronie Stowarzyszenia.
 4. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do Organizatora. W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię oraz adres zamieszkania. Zgłoszenia TYLKO poprzez formularz na stronie Organizatora.
 5. UCZESTNICTWO: Kandydat do kursu kwalifikacyjnego, DEMONSTRATOR, kandydat do stopnia POMOCNIKA INSTRUKTORA, POMOCNIK i INSTRUKTOR PZN.
 6. PROGRAM ZAWODÓW: Zawody odbywają się w slalomie gigancie w jednym przejeździe. Slalom gigant przeprowadzany jest w oparciu o NRS (z wyłączeniem ilości przejazdów). Czas wzorcowy (obliczeniowy) ustala się wg. zasad podanych w Wytycznych Szkolenia
 7. PODZIAŁ UCZESTNIKÓW NA GRUPY: Zawody rozgrywane są w 2 grupach: grupa kobiet i grupa mężczyzn.
 8. WARUNKI KWALIFIKACJI NA KURS INSTRUKTORA SITN - POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN: Warunkiem zakwalifikowania się absolwenta kursu kwalifikacyjnego na KURS POMOCNIKA INSTRUKTORA jest uzyskanie czasu przejazdu slalomu giganta nie gorszego niż 120% czasu obliczeniowego, ustalonego przez osoby posiadający aktualny współczynnik (zgodnie z zasadami ogólnymi dot. wszystkich kursów). DIa kobiet stosuje się przelicznik czasowy, zgodny z zasadami ogólnymi jak wyżej. Uzyskanie w przeliczeniu na punkty wyniku równego lub lepszego od 8 pkt. (zgodnie z zasadami ogólnymi dot. wszystkich kursów) upoważnia do przystąpienia bezpośrednio do kursu na stopień Pomocnika Instruktora bez zaliczania kursu kwalifikacyjnego. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania wyników zawodów do Biura SITN w Krakowie wg ustalonego wzoru.
 9. WARUNKI KWALIFIKACJI DO OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW INSTRUKTORÓW. Sześciu najlepszych Demonstratorów i Pomocników Instruktora (stażystów) w grupie kobiet i grupie mężczyzn.
 10. ZASADY FINANSOWANIA: Zawody finansowane są przez Organizatora. Opłata startowa wynosi 50 zł.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW: Organizator odpowiada za bezpieczeństwo podczas zawodów zgodnie z wymogami. Trasa zawodów musi być zabezpieczona poprzez wygrodzenie lub całkowite wyłączenie z ruchu dla innych narciarzy. Dotyczy to zwłaszcza rejonu startu i mety.

wyniki zawodów regionalnych

 

http://lider.krakow.pl/zr161218.pdf